Ängelsbäck 5:18

Start Uppåt

 

 

Ängelsbäck 5:18

 

 

 

1910 köps gården 5:18 av Karl Edvin Nilsson och hans hustru Josefina född Viberg.

Mangårdsbyggnaden uppfördes på 1860-talet, restaurerad 1939, stallet uppfört 1906, loge 1910 och övrig ekonomibyggnad 1925.

Karl Edvin och Josefinas son Nils Nilsson gifter sig 1925 med Hanna f. Olsson. De får barnen Ines Linnea, Mai Irene, Magne Bertil, Dagny Ingegärd, Stig Linné, Sune Ottmar, Karl Östen och Bodil Marianne.

1928 delas gården och sonen Nils Nilsson född 1900 den 15 april övertar Ängelsbäck 5:18 medan dottern Anna övertar delen Ängelsbäck 27:32

Enl. gods och gårdar 1943 bestod gården 5:18 av 18,5 ha därav 17 ha åker och 1,5 ha betesmark. Jordarten var ler och sandmylla. På gården fanns 3 hästar, 8 kor, 8-9 ungdjur, 30 svin och ett 40-tal höns.