Ängelsbäck 5:13

Start Uppåt

Ängelsbäck

5:13

 

Brukaren av Strångagården Axel Zackrisson är sedan 1926 brukare av Ängelsbäck 5:13

Mangård och ekonomibyggnader uppförda på 1880-talet.

Sonen Sture Valfrid Zackrisson född 1915 övertar gården vid faderns bortgång 1938. Enl. gods och gårdar 1943 bestod gården av 10 ha åker. Jordart; Kampermylla samt mossjord.

På gården fanns 3 hästar, 4kor, 4 ungdjur, 8 svin och 25 höns. Reakt-fri besättning.

Sture Valfrid avlider 1944 och brodern Karl Zackrisson övertar gården.

Gården är i familjens ägor fram till 1978 då Karl avlider.