Start Uppåt

Bjärlunda

(No 17.4)

Bjärlunda är en gård från 1920-talet som idag ägs och drivs av Klas & Kristina Fricke med barnen Maria & Åsa.

 

Alfons Nilsson föddes 1875 i Laholm men flyttar med familjen till Åstorp 1876. Vid konfirmationstiden fick Alfons ut och tjäna, bland annat som vaktepåg. Vid 17 års ålder flyttade Alfons hemifrån och tog tjänst som möllesven i Sönnarslöv i Klippan. 1893 kom Alfons till Bjäre, Östra Kvarn i Errarp, och tog tjänst där i ett år.

1894 flyttar Alfons från Östra kvarn till Grevie där han tog tjänst hos riksdagsman Olof Persson i dennes kvarn i Killebäckstorp. Något eget hägrade dock för år 1898 gick han över till lantbruket och arrenderade en gård i Öllöv som kallades Torkels.

1901 gifter sig Alfons Nilsson med Teolinda Olsson som var född i Vasalt. På gården i Öllöv föds barnen Nore, Olga och tvillingsystrarna Agnes och Agda.

En kvarn med 15 tunnland jord blev 1906 till salu i Engelsbäck (Kvarngården) tillhörande Nils Peterssons sterbhus. Alfons Nilsson blev intresserad och lade ett bud 19 000 kr eftersom det var budgivning. Budet godtogs dock ej så efter rådslagning så blev det säljarens pris om 20 500 kr som Alfons och Teolinda godtog. På Kvarngården föds ytterligare några barn, Elida, Ninni, Sven, Frida och Nils.

Alfons Nilsson var en framåt man som ville ha mer jord att bruka. År 1914 köpte han 16 tunnland åker och sex tunnland betesmark för 16 000 kr av Olof Holmgren, som hade ett lantbruk längre upp i byn. Jorden låg vid sidan om samma väg som Kvarngården fast 400 meter längre ner. Mittemot den nyinköpta marken blev ytterligare 16 tunnland och en logbyggnad till salu 1920. Alfons och Teolinda köpte marken och byggnaden av Mathilda och Alfred Pettersson för 12 500 kr. Makarna Pettersson hade ett lantbruk uppe i byn, så detta var utmark. Alfons Nilsson började nu att vara mer lantbrukare istället för möllare.

1922 började Alfons och Teolinda komma på andra tankar. Det var kallt i möllan och Teolinda ville få det lugnare. Alfons kom överens med möllesven Johan Nilsson om att denne skulle överta kvarn och gård med tillträde först 1923. Johan Nilsson flyttade till en början in i två rum intill möllan eftersom Alfons skulle bruka gården med boningshus ytterligare en tid. Alfons och Teolinda skulle nu bygga upp en ny gård där den nyinköpta marken och logbyggnaden låg.

Alfons och Teolinda börjar sitt bygge med att svingla till en tidigare nedriven loga till den byggnad som redan fanns på den nyinköpta gården . Även en mindre länga byggdes upp nere vid bäcken. Där installerades kvarn, kross och generator för eget bruk. Vidare byggdes stall och boningshus. 1923 stod boningshuset klart och familjen kunde flytta in.

År 1943 bestod gårdens djur av 4 hästar, 10 kor, 9 ungdjur, 25 svin och 40 höns. Sonen  Nils A Nilsson med hustru Elsa Hjalmarsson från Varan övertar gården år 1944. De döpte gården till Bjärlunda efter den man som bott uppe på gårdens enbacke som heter Bjärlus.

1980 säljer Nils och Elsa Bjärlunda till Henrik och Anna-Lena Larsson.

 

Bjärlunda på 1970 talet.

 

1990 köper Klas och Kristina Fricke Bjärlunda som bestod av 48 tunnland. Det gamla stallbyggnaden byggdes om och till år 1990 från kostall till suggstall med plats för ca 60 suggor. Odlingen består i huvudsak av färskpotatis, dill samt spannmål och vall.

 

Flygbild från 1989

Tio år senare avvecklas suggbesättningen och stallet byggs om till semesterlägenheter.

Djuren som nu finns på gården är en liten besättning med Gotländska Pälsfår.

På gården finns även en liten  gårdsbutik där man säljer egenproducerade grönsaker, färskpotatis och lammskinn från gårdens egna får.

2009 köper Klas och Kristina tillsammans med Klas bror Per granngården Ängelsbäck 28:13 som  tillhört Hans-Åke Johansson. Per övertar husen och större delen av marken läggs till  Bjärlunda. Gården areal består nu av ca 60 tunnland.

 

Bilder på Bjärlunda 2010

 

www.bjarlunda.se