Start Uppåt

Markernas Mångfald

 

 

Ängelsbäcks by har en samfälld strandremsa nere vid Skäldervikens vatten. Förr var det väldigt viktigt att alla hade rätt till vissa markslag. T ex om det fanns en torvtäckt inom byn delade man den för att kunna ta torv till att laga tak, eller en grustäckt för att hålla vägarna farbara och byggnadsmaterial till husen.

En strandremsa gav oftast flera värdefulla varor, sand som byggnadsmaterial, snäckskal till värphönsen och tång till att gödsla åkrarna med. Tång var så betydelsefull som gödselmedel så flera byalag hade speciella regler på vilket sätt och vilken dag man fick hämta tången. Man kunde t ex bestämma att tång fick bara köras efter en viss dag och alla skulle börja samtidigt att muta in sitt område, man gick så att säga och "vände upp tången"

Närmast havet finns oftast en sandstrand eller ett stenparti och några meter upp en strandäng. Strandängarna var viktiga betesområden och man fördelade eller höll aktion om vem som skulle få släppa sina betesdjur där. På dessa marker växte oftast en torrängsflora som gav ett bete som var allsidigt.

En stor del av Ängelsbäck strandnära område är i dag bebyggt eller bevuxen med tallskog, men en liten bit ängsmark finns kvar i nordvästra delen. Marken är välbetad och öppen. Särskilt värdefull är förekomsten av den sällsynta martonen.

utdrag ur Markernas Mångfald