Strångagården

Start Uppåt

 

 

Strångagården

 

 

 

Axel Zackrisson föddes 1867 den 23 mars i Öllöv 11.12. Han var son till Zackris Jönsson och Christina Påhlsdotter. Axel vistas i Amerika mellan åren 1885 till 1894. Han återvänder till Öllöv 1.2 och blir jordägare. Han träffar Kristina Johansson  född 1871 den 11 april. Kristina var född i Öllöv och var dotter till Johannes Olsson och Elna Andersdotter. Kristina flyttar till Axel på Öllöv 1.2 och den 11 april 1896 gifter de sig. I Öllöv föds deras tre första barn, Annie Cornelia 1898, Klara Antonia 1899 och Hanna Augusta 1900.

 

Axel Zackrisson född 1867 och hans hustru Kristina Johansson född 1871.

 

Strångagården i Ängelsbäck blir tillsalu 1902. Gården var grannstället till Riddargården som Kristinas morfar en gång brukat men som nu brukades av hennes morbror Nils Peter Ekkberg. Axel blir den förste ägaren till Strångagården i släkten Zackrisson. En ny mangårdsbyggnad uppfördes 1904. Ladugård och stall var av äldre datum, renoverad 1928. Magasin och övrig byggnad var också av äldre datum. Ytterligare fyra barn föds, Hulda Elfida 1903, Karl Emil 1907, Nils Algot 1909 och Sture Walfrid 1915.

 

Strångagården ca 1914

Hulda Elfida, Hanna Augusta, Klara Antonia, Annie Cornelia, Karl Emil, KRISTINA, Nils Algot, AXEL

 

Axel Zackrisson innehar även granngården Ängelsbäck 5:13 sedan 1926.

Axel avlider den 25 april 1938 och sonen Nils Algot född 30 maj 1909 övertar Strångagården. I början på 1940-talet fanns på gården som bestod av 15 ha åker: 2 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 6 ungdjur, 20 svin och 20 höns. Nötkreaturbesättningen var reakt-fri.

Axels son Sture Valfrid övertar gården Ängelsbäck 5:13 efter faderns död.

 

Nils Algots mor Kristina avlider 1955 den 20 mars i Ängelsbäck.

 

Flygfoto över Strångagården på 1950-talet

 

Nils Algot Zackrisson avlider 1994 och gården såldes via Nils Zackrissons dödsbo. Fastigheten bestod då av tre fastighetsbetäckningar; Ängelsbäck 51:2, 10:16 och Ramsjö 1:1.

1994 köpes hela fastigheten av Stefan Paulsson, Ängsgården. Manbyggnaden och uthusen inklusive 24 000 kvm mark styckades av och såldes till nuvarande ägare Thomas Gunnarsson född 1960 i Önneköp, Hörby och Janet f. Sigfridsson född 1962 i Killebäckstorp med barnen Marcus f. 1991, Mattias f. 1993 och Ola f. 1996.

Fastighetsbetäckningen på Strångagården är idag 57:16.

 

Flygfoto över Strångagården 2011