Ängelsbäck 28:13

Start Uppåt

Ängelsbäck 28:13

(No 14)

Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnad uppfört 1865. Areal 11 ha åker.

 

Carl Pettersson född 1858 i Böske gifter sig 1890 med Kristina Pålsson född 1860 i Engelsbäck. Paret flyttar till Engelsbäck No 14. Tillsammans får de 11 barn:

Elin *1890 Ängelsbäck, Gift med Karl Edvin Olsson och avliden 1955 i Öllöv

Johan Emil *1891 Ängelsbäck, Gift med Emma Sophia Petersson och avliden 1970 i Grevie

Elin Natalia*1892 Ängelsbäck, Gift med Sigfrid Wennström och avliden 1975 i Rännselöv

Hilmer *1893 Ängelsbäck, utvandrade till Amerika.

Ninny Elvira *1895 Ängelsbäck, Gift med Erik Olof Pettersson och avlidenr 1968 i Västra Karup

Alma *1896 Ängelsbäck, Gift med Sante Nilsson 1926, änka 1927, återvänder till Ängelsbäck No 14 och avliden 1967.

Edvin *1898 Ängelsbäck, ej gift, driver gården tillsammans med mor och syster Alma efter faderns död 1907. Edvin avlider 1972 i Ängelsbäck

Otto Gunnar * 1899 Ängelsbäck, Gift med Anna Kornelia Olsson och avliden 1972 i Västra Karup

Albin Karlsson *1901 Ängelsbäck, utvandrade till Amerika.

Joel Artur Karlsson *1902, avlider 1903 i Ängelsbäck av kikhosta.

Franz Gustaf * 1904, avlider 1919 av Spanska sjukan.

 

 

Carl Petersson avlider 1907 i lungsot, änkan Kristina kallad Kalsa Stina driver Ängelsbäck vidare tillsammans med barnen. Ängelsbäck No 14 fick No 28 år 1917.Sonen Edvin tar över gården 1933. Kristina avlider 1946 . Enl. Gods och Gårdar 1943 fanns 2 hästar, 6 kor, 5 ungdjur och 15 svin på gården.

Dore & Signe Johanssons son Hans-Åke från granngården Ängelsbäck 28:16 arrenderar gården av Edvin Karlsson ca 1961. Alma avlider 1967 och Hans-Åke Johansson köper gården av Edvin 1971. Edvin avlider 1972 i Ängelsbäck.

Gården består av ca 11 ha. Gårdens huvudsakliga drift bestod av mjölkproduktion.

2009 säljer Hans-Åke Johansson gården till Klas & Kristina Fricke från Bjärlunda samt till Klas bror Per Fricke.