Ängelsbäck 27:32

Start Uppåt

 

 

Ängelsbäck 27:32

 

 

 

1910 köper Karl Edvin Nilsson och hans hustru Josefina f. Viberg gården som numera heter Ängelsbäck 27:32

1928 delades gården och dottern Anna född 1898-07-02 köpte en del. Hon var gift med Ivar Karlsson. Gården bestod då av 24 tunnland. De byggde nytt stall, loge och boningshus där allt var sammanbyggt.

1939 drabbades gården av mul och klövsjuka. Alla djuren utom två hästar fick avlivas.

1961 såldes gården till Anna och Ivar Karlssons två söner Sven och Gunnar Ivarsson. Sven överlät sin del till Gunnar 1963. Gunnar gifter sig 1964 med Johan och Marta Paulssons dotter Birgit. De får tre barn: Ulla f. 1966, Anders f. 1968 och Kent f. 1969.

På gården fanns mjölkkor, grisar, spannmål, potatis och betor. 1967 köpte Gunnar och Birgit tillbaka den gård som Ängelsbäck 27:32 1928 delats ifrån. Det var Annas bror Nils Nilsson som 1928 var ägaren till denna gård som hette 5:18.  

Mellan åren 1976 och 1997 arrenderas mark som tillhörde Birgits föräldrar Johan och Marta Paulsson, därefter köpte de den som bestod av 12 tunnland.

 

 

1992 den 8 juni brinner boningshus, stall och loge ner under höbärgning på eftermiddagen. Inga människor kom till skada men några djur fick dock nödslaktas. Gården byggs upp igen under åren 1992 och 1993. Efter denna händelse ändrades produktionens inriktning till enbart mjölkkor, spannmål och potatis.

2005 såldes gården till sonen Anders. Han är gift med Bo och Inger Karlssons dotter Camilla. De har barnen Jakob f. 2000 och Julia f. 2003.

Nuvarande inriktning är en diko besättning av rasen Charolais och spannmålodling.